Puik kos en puik wyn kort net goeie geselskap.

Puik kos en puik wyn kort net goeie geselskap.